Dobra osobiste człowieka

prawo karne działa w oparciu o pojęcie dobra. W końcu karanie ma sens tylko wtedy, gdy czyjeś dobro zostało naruszone lub zagrożone. Pojęcie dobra nie odnosi się tylko do rzeczy materialnych. Wręcz przeciwnie, większość dóbr wymienianych w definicjach dotyczy zwykle kwestii niematerialnych.

Do najważniejszych dóbr należy zdrowie. Jeśli ktoś sprawił, że doznałeś uszczerbku na zdrowiu, może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej. Zdrowie może być również zagrożone – np. gdy ktoś wymachuje przed Tobą nożem i wykrzykuje pogróżki. Kolejną fundamentalną kwestią jest wolność. Nikt nie może Cię zatrzymywać bez Twojej zgody.

Do kluczowych dóbr trzeba zaliczyć też swobodę sumienia, która wzbudza wiele kontrowersji wraz z laicyzującym się państwem. Skomplikowane prawo i różne orzeczenia sądów odzwierciedlają dylematy moralne i etyczne, które pojawiają się w związku z różnicami religijnymi. Czy np. aptekarz może odmówić tzw. „pigułki po” jeśli sumienie mu na to nie pozwala? Zgodnie z polskim prawem może, choć nie brakuje też głosów, że odmowa to działanie na szkodę społeczeństwa.

http://www.bisnode.pl/informacje/wiarygodnosc-firmy/ adwokat